Tesis leídas

Doctorando

Francesc Bobé Armant

Título de la Tesis

L'arteriopatia perifèrica i la seva relació amb paràmetres clínics nutricionals, el risc cardiovascular i la qualitat de vida, en una població d'atenció primària amb factors de risc cardiovascular de l'àrea mediterrània

Año

2009

Directores

Jordi Bladé Creixenti

Universidad

Rovira i Virgili

Doctorado Europeo

No

Copyright Nutrenvigen G+D factors - 2008