Tesis leídas

Doctorando

Gabriel De Febrer Martínez

Título de la Tesis

Descripció de la situació de salut, dependència i qualitat de vida de la població de gent gran d'un nucli urbà

Año

2009

Directores

Maria Victoria Arija Val / Rosa Maria Solà Alberich

Universidad

Rovira i Virgili

Doctorado Europeo

No

Copyright Nutrenvigen G+D factors - 2008