Tesis leídas

Doctorando

Victòria Ceperuelo Mallafré

Título de la Tesis

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Año

2010

Directores

Joan Josep Vendrell Ortega / Matilde Rodríguez Chacón / Mercè Miranda

Universidad

Rovira i Virgili

Doctorado Europeo

No

Copyright Nutrenvigen G+D factors - 2008